Uw coach voor risico en verzuimmanagement

Bazic risico en verzuimmanagement is uw coach voor gezond ondernemen. Door risico’s in kaart te brengen, te spreiden en door continu te werken aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers houdt u grip op uw kosten en brengt u uw bedrijf in topconditie. Met een gezonde en vitale organisatie is uw toekomst verzekerd! 


Risicomanagement

Risicomanagement

Ondernemen is risico nemen! Maar heeft u voldoende financiële middelen om kleine of grote tegenslagen op te vangen? In het belang van de continuïteit van uw bedrijf kan het wenselijk zijn om risico’s aan te pakken en te spreiden. 

 

Bij risicomanagement worden de risico’s in kaart gebracht en worden maatregelen genomen die er voor zorgen dat de mogelijke nadelige gevolgen tot een minimum worden beperkt of dat deze zijn te overzien.


Verzuimmanagement

Verzuim en arbeidsongeschiktheid is niet goedkoop. Bij een gemiddeld verzuim van zo’n 4% komt dit voor werkgevers neer op een kostenpost van 12 miljard euro per jaar. Een goed arbo- en verzuimbeleid helpt u om het verzuim laag te houden.

 

Bij verzuimmanagement draait alles om het beheersen van verzuim. Om hoog verzuim – en daarmee hoge kosten – te voorkomen is het belangrijk om een visie te ontwikkelen en dit te vertalen in beleid. 

Verzuimmanagement

Bazic voor

een persoonlijk traject.

de zorg van uw bezit.

een deskundig advies.

duidelijke rapportages.

een zichtbaar resultaat.