Zeker

zijn van

Uw organisatie

Er wordt veel van organisaties gevraagd. Verdere digitalisering, een veranderende arbeidsmarkt en onverwachte gebeurtenissen vragen om flexibiliteit en een duidelijke visie. Organisaties die belang hechten aan een vitale en duurzame toekomst zijn doorlopend in beweging en blijven zich ontwikkelen. 

Een duidelijke visie, de cultuur, de manier van leidinggeven en de onderlinge samenwerking. Zomaar een aantal factoren die het succes van een organisatie bepalen. Soms is het beter om risico's te spreiden of bepaalde routines aan te pakken en te veranderen. Zeker als deze de ontwikkeling van een organisatie in de weg gaan staan. Een succesvol veranderproces begint met een goede analyse van de actuele situatie en het benoemen van de gewenste toekomst. Bazic organisatie advies beschikt over de kennis, tools en handvatten om een organisatie, een team of een individuele werknemer te helpen om beter te worden. 

Zo bent u zeker van de continuïteit van uw organisatie. 

Diensten

waar ik u mee kan helpen.

Advies

kom direct in actie!

Bij de volgende situatie

  • U heeft een financiële reserve van maximaal drie maanden om een eventuele calamiteit op te kunnen vangen!
  • U heeft wel personeel, maar u heeft geen RI&E!
  • U heeft één of meer medewerkers met verzuim van zes weken of langer!
  • U heeft een medewerker die door arbeidsongeschiktheid een jaar of langer aan de zijkant staat!