Een verzekering voor grip op uw verzuimkosten

Door een ongeval of ziekte kan een werknemer arbeidsongeschikt raken. Heel vervelend voor uw werknemer en voor u. Bij arbeidsongeschiktheid komt er veel op u af. Zo bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor een succesvolle re-integratie terwijl ondertussen het werk gewoon doorgaat.

Wat kost een arbeidsongeschikte werknemer u?

Naast de verplichte loondoorbetaling kan het zijn dat u extra kosten moet maken. Denk hierbij aan re-integratiekosten, het opvangen van productieverlies en de kosten voor een vervanger. Een zieke werknemer kost u zo al gauw € 250,- per dag. 

 

Is uw werknemer na twee jaar nog niet in staat om te werken en vindt het UWV dat u uw re-integratieverplichtingen onvoldoende bent nagekomen dan loopt u het risico op een loonsanctie. Dit betekent dat u dan maximaal nog een jaar verplicht wordt gesteld om het loon van uw werknemer door te blijven betalen.

 

Door andere wetten en regelingen kan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer u zelfs in totaal 12 jaar lang geld kosten. Deze onvoorziene personeelskosten kunnen heel gevaarlijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. 

Zekerheid met een verzekering. 

Heeft u onvoldoende financiële middelen of wilt u het risico van (langdurig) verzuim en arbeidsongeschiktheid niet zelf dragen, overweeg dan om een verzuimverzekering en een WGA-eigenrisicoverzekering af te sluiten.

 

Met een verzuimverzekering (ook wel ziekengeldverzekering genoemd) kiest u voor zekerheid. Niet alleen krijgt u de kosten van loondoorbetaling van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar vergoedt maar krijgt u ook hulp bij de re-integratie van uw zieke werknemer. 

 

Een werknemer die na twee jaar nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is komt mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Als werkgever betaalt u hier maximaal tien jaar de kosten voor. Ook als een werknemer niet meer bij u in dienst is. Voor dit financiële risico bent u standaard verzekerd bij het UWV. U kunt dit risico echter ook bij een verzekeraar onderbrengen. Zo heeft u de regie volledig in eigen handen en profiteert u wellicht ook van gunstigere voorwaarden.

Wist u dat:

  • Ongeveer 44% van alle werknemers elk jaar door verzuim gemiddeld 7 werkdagen niet in staat zijn om te werken.
  • De totale kosten van verzuim in Nederland ongeveer € 12 miljard per jaar bedraagt.
  • Het UWV tussen 2015 en 2017 7.200 loonsancties heeft opgelegd. 
  • Een werkgever in 85% van de geconstateerde tekortkomingen de re-integratie niet, te laat of verkeerd heeft opgepakt.
  • Kleine bedrijven relatief vaak re-integratietrajecten tweede spoor te laat of foutief inzetten.
  • De verzekeringsgraad bij bedrijven met minder dan zeven werknemers ongeveer 75% bedraagt.

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer over dit onderwerp weten neem dan contact met Ferry Barnas op.