Een verzuim-ontzorg-verzekering. Wat heeft u er aan?

Als uw werknemer ziek wordt dan komt er veel op u af. Naast de verplichte loondoorbetaling wordt er van u verwacht dat u actief werkt aan een succesvolle re-integratie. Om u bij uw taken te ondersteunen komt er een verzuim-ontzorg-verzekering.

Dit hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars op 20 december 2018 met elkaar afgesproken.

Aanleiding.

Veel ondernemers uit met name het MKB ervaren de taken en verplichtingen die bij een zieke werknemer op ze afkomen als een zware last. Enerzijds door gebrek aan ervaring en kennis, anderzijds door de bijkomende administratieve lasten en de financiële gevolgen.

Wat is het?

Het is de bedoeling dat werkgevers met een verzuim-ontzorg-verzekering maximaal bij hun re-integratieverplichtingen door de verzekeraar worden ontzorgd. Dit betekent onder andere dat de verzekering voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en dat er diensten worden opgenomen die de werkgever helpen bij de re-integratie van zijn of haar werknemer. De verzekeraar verlangt hierbij wel dat u de gegeven aanwijzingen en adviezen volledig opvolgt.

Is het nieuw?

Een werkgever die het risico van verzuimende werknemers niet zelf wil of kan dragen heeft nu al de mogelijkheid om een verzuimverzekering in te kopen. Hiervoor is op de markt een ruim aanbod van verschillende verzekeringen te verkrijgen. Uitbreiding voor samenwerking met een arbodienst behoort zelfs tot de mogelijkheden. Door samen te werken met arbodiensten en re-integratie-bedrijven proberen verzekeraars u nu al te 'ontzorgen' en de schadelast zo veel als mogelijk te beperken. Echt nieuw zou je een verzuim-ontzorg-verzekering daarom dan ook niet kunnen noemen. 

Welke afspraken zijn er nog meer gemaakt?

  • Om tegemoet te komen aan de kosten van loondoorbetaling krijgen met name de kleine werkgevers een financiële compensatie. Met ingang van 2021 komt er een korting van een vast bedrag op de premie van het tweede loondoorbetalingsjaar. Uiterlijk vanaf 2024 wordt dit vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.
  • In plaats van het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV wordt het medisch advies van de bedrijfsarts per 1 januari 2021 leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen door werkgever en werknemer.
  • Met betrekking tot een re-integratietraject tweede spoor wordt de rol van de werknemer belangrijker gemaakt en komt er meer ruimte om re-integratie bij een andere werkgever mogelijk te maken.
  • Ter verbetering van het re-integratietraject moet het voor werkgevers en werknemers duidelijker worden op welke wijze het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt. 

Wat heeft u er aan?

Volgens diverse onderzoeken wilt u bij de verzuimbegeleiding geholpen zeg maar ‘ontzorgd’ worden. Maar wat heeft u aan de nu gemaakte afspraken?

 

Bij de huidige wet- en regelgeving heeft u een verplichte loondoorbetaling van maximaal twee jaar en bent u verantwoordelijk voor een succesvolle re-integratie van uw zieke werknemer. Lukt het u niet om uw werknemer binnen deze periode weer aan het werk te krijgen dan gaat u dat nog eens maximaal tien jaar lang geld kosten. Met de nu gemaakte afspraken komt hier geen verandering in.

 

De verzuim-ontzorg-verzekering lijkt in eerste instantie een mooi initiatief maar met een wat meer kritische blik mag u de vraag stellen of dit product u daadwerkelijk verder helpt! De kans is namelijk groot dat u al een verzuimverzekering heeft en dat u al jaren gebruik maakt van de diensten van een arbodienst. Wat heeft deze samenwerking u tot nu toe opgeleverd?

 

Komt u tot de conclusie dat de samenwerking voor u niet naar wens verloopt dan brengt de komst van een verzuim-ontzorg-verzekering daar geen verandering in. Met de keuzevrijheid die u nu heeft is het dan raadzamer om eerst te onderzoeken of een andere partij beter bij uw wensen en ambities aansluit.

 

Meer baat heeft u bij de jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van uw loondoorbetalingsplicht, bij de rol die de bedrijfsarts per 1 januari 2021 krijgt en bij de toegezegde transparantie bij de beoordeling van uw re-integratie-inspanningen. Hiermee heeft u tools in handen om de regie - en daarmee de invloed op het verzuim binnen uw bedrijf - nog meer in 'eigen handen' te nemen.  

 

Wilt u daadwerkelijk bij de verzuimbegeleiding geholpen worden of streeft u naar een duurzame inzetbaarheid van uw mensen dan zou mijn advies zijn om samen met een onafhankelijke adviseur te sparren over uw situatie en uw wensen. Met een beperkte investering krijgt u volledige duidelijkheid en een op maat toegesneden advies.

Wist u dat:

  • Het loont om te investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers.
  • 75% Van de MKB-ers tot 15 werknemers nu al een verzuimverzekering heeft.
  • 80% Van de werkgevers uit het MKB-segment zich heeft aangesloten bij een arbodienst.
  • Het UWV tussen 2015 en 2017 7.200 loonsancties heeft opgelegd.
  • De instroom in de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vorig jaar 43.000 mensen betrof.
  • De totale kosten van verzuim in Nederland al jaren ligt op ongeveer € 12 miljard per jaar.

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer over dit onderwerp weten neem dan contact met Ferry Barnas op.