Zeker

zijn van

Groei van uw organisatie

door mens en organisatie in beweging te brengen.

Van uw organisatie

Succesvolle organisaties staan nooit stil. Ze hebben oog voor de in- en externe omgeving en ze weten wat er in de eigen organisatie, bij leveranciers, bij klanten en in de maatschappij speelt. Indien nodig wordt er tijdig ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Dit maakt organisaties flexibel en wendbaar voor de toekomst. Bij organisatieontwikkeling staan uw doelen en ambities centraal. Hoe bereikt u de door u gewenste situatie en hoe verloopt de weg er naar toe. Hiervoor is het nodig om een duidelijke visie, strategie en doelen te formuleren. Maar dan bent u er nog niet. Want hoe zorgt u er voor dat uw medewerkers met u meegaan? Hoe en wanneer betrekt u ze bij uw verandertraject?

 

Bazic organisatie advies kan u helpen bij het definiëren en implementeren van uw visie en strategie voor de toekomst. Zo bent u zeker van de groei van uw organisatie.

Persoonlijke groei.
Bij de ontwikkeling van een organisatie spelen personen en teams een belangrijke rol. Immers als medewerkers lekker in hun vel zitten hebben ze meer energie, zijn ze productiever, zijn ze minder vaak ziek en leveren ze meer op. Voor een organisatie is het dan ook belangrijk om bewust te zijn welke impact de bedrijfscultuur heeft op de verschillende resultaten.

 

Onderzoeken hebben aangetoond dat medewerkers graag betrokken willen worden bij de ontwikkeling van de organisatie waar ze werken. Een open cultuur, voldoende mogelijkheden om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen en het hebben van bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden spelen hierbij een positieve rol. Organisaties die hier op sturen zullen zien dat er sprake is van een beter onderlinge samenwerking, een lager verzuim en dat er bij veranderingen minder weerstand is.

Organisatieontwikkeling in een kader

  • Wat is de missie en visie van uw organisatie?
  • Waar wilt u over drie jaar staan?
  • Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed in uw organisatie?
  • Welke zaken kunnen de continuïteit van uw organisatie bedreigen?
  • Waar liggen er kansen voor uw organisatie?

Van uw medewerker

Als werknemers (te) lang in een bepaalde functie blijven zitten of als ze (te) specialistisch zijn geworden dan kan dat remmend werken op de ontwikkeling en de groei van uw organisatie. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u uw medewerkers motiveert en stimuleert door te blijven leren, zich positief te blijven ontwikkelen. 

 
Met een gerichte en adequate aanpak help ik werknemers om meer de regie over hun eigen loopbaan te nemen. Aan de hand van individuele gesprekken krijgt uw medewerker meer inzicht in de eigen competenties, drijfveren, talenten en wensen. Door ontwikkeling van de vaardigheden en het zelfvertrouwen wordt een medewerker flexibeler inzetbaar, productiever en daardoor voor u nog waardevoller.

Bij re-integratietrajecten

Als een werknemer als gevolg van (langdurige) arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen functie niet meer kan uitoefenen dan dient u als werkgever op zoek te gaan naar een andere passende functie. Lukt dit niet binnen de eigen organisatie, dan wordt er van u verwacht dat u naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever zoekt. Dit laatste wordt re-integratie tweede spoor genoemd.

 

Ontbreekt het u aan tijd of mogelijkheden om zelf een werknemer naar een andere passende functie te begeleiden, dan is het verstanding om het re-integratietraject uit te besteden. Ik ondersteun u en uw werknemer graag bij het vinden van een nieuwe passende functie.