Zeker

zijn van

Grip op uw risico's

met risicomanagement.

Ondernemen is risico nemen! Maar heeft u voldoende financiële middelen om tegenslagen op te vangen? In het belang van de continuïteit van uw organisatie kan het wenselijk zijn om risico’s aan te pakken en te spreiden.

Het belang van risicomanagement

Elke organisatie heeft te maken met een keten van activiteiten om een product of dienst naar een klant te brengen. Voor de levering van een product of van een dienst bent u naast een goede werking van uw eigen organisatie vaak ook afhankelijk van toeleveranciers en afnemers. Als een schakel in de keten hapert kan dat uw bedrijfs- of verkoopproces in gevaar brengen. Om goede resultaten te kunnen presenteren is het daarom belangrijk om te weten waar zich de zwakke schakels bevinden. Door hier bewust mee om te gaan maakt u uw keten minder kwetsbaar. Zo heeft het Coronavirus COVID-19 in 2020 het effect laten zien als we afhankelijkheid zijn van de productie in één land of van één bedrijf. Ook als u dit door spreiding wel goed heeft geregeld is het belangrijk om te weten waar de zwakke schakels zich bevinden. Weet u wat de gevolgen zijn als uw organisatie bijvoorbeeld te maken krijgt met een omvangrijke brand? 

Mogelijke oplossingen kunnen zijn:

  • te vermijden
  • te verminderen
  • over te dragen
  • zelf te dragen

Denk bij de te nemen maatregelen aan:

  • organisatorische maatregelen
  • preventieve maatregelen
  • bouwkundige of elektronische maatregelen

Ik adviseer u graag met welke maatregelen u de continuïteit van uw organisatie niet op het spel zet.

RI&E

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een organisatie met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Aan de hand van één of meerdere vragenlijsten worden de risico’s in kaart gebracht en wordt in de evaluatie een risico-inschatting gemaakt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect ervan en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Een RI&E bevat daarnaast een Plan van aanpak waarin door de werkgever wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen om de geconstateerde risico’s te verminderen of op te heffen. Ik ondersteun u graag bij het opstellen van de wettelijk verplichte RI&E.

Verzekeren

Ondanks dat Nederland behoort tot de landen met de hoogste polisdichtheid beschouwen wij verzekeren als pure noodzaak. De belangrijkste reden waarom wij een verzekering willen is de angst om iets te verliezen. Daarnaast beschikken maar weinig organisaties over voldoende eigen financiële middelen om schade als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding, een brand of van ziekte te kunnen herstellen. 

 

Heeft u vragen over een lopende verzekering of wilt u iets verzekeren dan kunt u hiervoor goed bij mij terecht. Ik adviseer u graag welke verzekeringen het beste bij uw organisatie passen.

Enkele feiten

over de zakelijke markt.