Voor duidelijkheid

over uw en onze rechten.

Ondanks dat deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat bepaalde informatie veranderd of niet meer actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bazic organisatie advies behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid
Bazic organisatie advies is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik, het niet kunnen gebruiken of uit het gebruik van informatie van deze website.

 

Auteursrecht
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Teksten, audio-, beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze website mag door derden worden hergebruikt, bewerkt of worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bazic organisatie advies.