Maatwerk

omdat niemand hetzelfde is.

Als u wilt groeien kan het nuttig zijn om iemand van buitenaf in te schakelen. Iemand die met een frisse blik en onpartijdig naar uw organisatie kijkt. Ik help u graag om uw bedrijf of organisatie naar een hoger niveau te tillen. Als u met mij zaken doet dan doorloop ik met u een zorgvuldig en integer traject waarbij ik u met mijn expertise en diensten ondersteun om uw bedrijfsvoering succesvol te verbeteren. Omdat elk bedrijf, elke situatie of elk budget een andere oplossing vraagt is het leveren van maatwerk hierbij het uitgangspunt.

Inzet

voor een zichtbaar resultaat.

U kunt bij mij terecht voor een brede dienstverlening op het gebied van duurzaam ondernemen en de duurzame inzetbaarheid van uw mensen. Diensten die gericht zijn op het signaleren van knelpunten binnen uw organisatie en diensten die de groei van uw bedrijf kunnen stimuleren en versnellen. De kracht zit hierbij in mijn integrale aanpak waarbij inventariseren, analyseren en het adviseren voor u leiden tot een beter bedrijfsresultaat.

Diensten

waar ik u mee kan helpen.

Coaching en consulting


Iedere ondernemer of manager heeft wel eens de behoefte om met een onafhankelijke adviseur te sparren. Zeker bij zaken die u niet met uw medewerkers of collega’s kunt of wilt delen. En als onderwerpen ook thuis onvoldoende of niet besproken kunnen worden is het goed om te weten dat u mij als uw persoonlijke coach en consultant kunt inschakelen.

 

Wilt u een bepaald onderwerp bespreken, wilt u zich verder ontwikkelen of wilt u de balans tussen werk en privé herstellen dan kunt u hiervoor goed bij mij terecht. Tijdens individuele gesprekken gaan we gericht op zoek naar antwoorden op al uw vragen, vergroten we uw persoonlijke effectiviteit en verbeteren we uw vaardigheden. Zo wordt u een nog betere manager en voorkomt u uitval door bijvoorbeeld een burn-out. 

Loopbaanbegeleiding


U wilt graag betrokken en gemotiveerde medewerkers die met uw bedrijf of organisatie mee kunnen groeien. Als werknemers (te) lang in een bepaalde functie blijven zitten of als ze (te) specialistisch zijn geworden dan kan dat remmend werken op de ontwikkeling van uw organisatie. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u uw medewerkers motiveert en stimuleert om door te blijven leren, zich positief te blijven ontwikkelen. 

 

Met een gerichte en adequate aanpak help ik werknemers om meer de regie over hun eigen loopbaan te nemen. Aan de hand van individuele gesprekken krijgt uw medewerker meer inzicht in de eigen competenties, drijfveren, talenten en wensen. Door ontwikkeling van de vaardigheden en het zelfvertrouwen wordt een medewerker flexibeler inzetbaar, productiever en daardoor voor u nog waardevoller.

Poortwachtertoets


Als een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat is om te werken dan kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. Voorafgaand aan een mogelijke uitkering beoordeelt het UWV aan de hand van een ingediend re-integratieverslag of werkgever en werknemer voldoende actie hebben ondernomen om re-integratie mogelijk te maken. Als het UWV tekortkomingen constateert dan kan dat voor de werkgever of voor de werknemer leiden tot een sanctie. Wilt u als werkgever voorkomen dat u het loon van uw werknemer verplicht door moet betalen, laat dan tijdig uw inspanningen door mij - objectief en onafhankelijk - beoordelen. 

RI&E


Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een organisatie met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Aan de hand van één of meerdere vragenlijsten worden de risico’s in kaart gebracht en wordt in de evaluatie een risico-inschatting gemaakt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect ervan en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Een RI&E bevat daarnaast  een Plan van aanpak waarin door de werkgever wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen om de geconstateerde risico’s te verminderen of op te heffen. Ik ondersteun u graag bij het opstellen van de wettelijk verplichte RI&E.

Re-integratietrajecten


Als een werknemer als gevolg van (langdurige) arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen functie niet meer kan uitoefenen dan dient u als werkgever op zoek te gaan naar een andere passende functie. Lukt dit niet binnen de eigen organisatie, dan wordt er van u verwacht dat u op zoek gaat naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever. Dit laatste wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Ontbreekt het u aan tijd of mogelijkheden om zelf een werknemer naar een andere passende functie te begeleiden, dan is het verstanding om het re-integratietraject uit te besteden. Ik ondersteun u en uw werknemer graag bij het vinden van een nieuwe passende functie. 

Verzekeren


Ondanks dat Nederland behoort tot de landen met de hoogste polisdichtheid beschouwen wij verzekeren als pure noodzaak. De belangrijkste reden waarom wij een verzekering willen is de angst om iets te verliezen. Daarnaast beschikken maar weinig bedrijven of organisaties over voldoende eigen financiële middelen om schade als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding, een brand of van ziekte te kunnen herstellen. Heeft u vragen over een lopende verzekering of wilt u iets verzekeren dan kunt u hiervoor goed bij mij terecht. Ik adviseer u graag welke verzekeringen het beste bij u en uw bedrijf passen. 

Verzuimbegeleiding


Als een werknemer ziek wordt dan betekent dit dat er veel op een werkgever afkomt. Naast de aandacht en de zorg voor de zieke werknemer krijgt een werkgever ook te maken met externe partijen zoals een bedrijfsarts, een arbodienst of een arbeidsdeskundige. Zeker bij langdurig verzuim is het belangrijk om de regels zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter juist toe te passen. De inzet wordt namelijk door het UWV beoordeeld. 

 

Bent u op zoek naar een verzuimregisseur, een casemanager of heeft u vragen met betrekking tot de aanpak van verzuim binnen uw organisatie neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op. Ik help u graag. 

 

Wel of niet in eigen regie 

Volgens de Arbo-wet is elke werkgever verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Werkgevers hebben hierbij de keuze uit een vangnet- of uit een maatwerkregeling. Voor werkgevers die de zorg van verzuim niet op zich willen nemen is aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling) een verstandig besluit. Voor werkgevers die de regie in eigen handen willen houden is er de maatwerkregeling. Samenwerking met ten minste één bedrijfsarts is hierbij wel een vereiste. Ik adviseer u graag welke regeling het beste bij u als werkgever past. Door de toenemende belangstelling om de verzuimbegeleiding in eigen beheer te houden kunnen bedrijven en instellingen bij mij ook terecht voor een maatwerkregeling. Vanuit het principe meten is weten geef ik op heldere wijze inzicht in het verzuim van uw organisatie en ondersteun ik uw casemanager bij het uitvoeren van zijn of haar taken.