Duurzame inzetbaarheid

zorg voor nu en de toekomst van uw mensen.

Door nieuwe technieken, een flexibele arbeidsmarkt en een hogere pensioenleeftijd wordt de aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijker. Want als werknemers lekker in hun vel zitten hebben ze meer energie, zijn ze productiever, zijn ze minder vaak ziek en leveren ze meer op. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar de vruchten van. 

 

Ik ga graag met u in gesprek om samen met u te kijken wat er nodig is om uw werknemers fit en vitaal te krijgen en te houden. Voor nu en voor in de toekomst. Uw ambities zijn hierbij het uitgangspunt.

Betrokken werknemers

Betrokken werknemers houden de ontwikkelingen in hun vak goed bij, doen nieuwe kennis op en volgen extra opleidingen. Betrokken werkgevers bieden daar de ruimte voor. Dit omdat het loont om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Uit een medewerkers-onderzoek uit 2017 blijkt dat werknemers die kennis of vaardigheden voor de uitvoering van hun werk missen, aangeven dat ze vaker ziek zijn, vaker burn-out-klachten hebben en minder tevreden zijn met hun werk.

Flexibele arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Een markt waarin mensen vaker van werkgever veranderen en waarbij werkgevers meer moeite moeten doen bij het vinden van goede en gekwalificeerde werknemers. Wist u dat 40 procent van de werknemers binnen drie jaar op zoek gaat naar een nieuwe werkgever?

 

Ook het werken met een flexibele schil wint aan populariteit. Een (kleine) groep van vaste medewerkers wordt hierbij aangevuld met enkele tijdelijke krachten. Een werkgever kan zo bijvoorbeeld specifieke kennis aantrekken of tijdelijke pieken en ziekte opvangen. 

 

Maar hoe zorgt u als werkgever er voor dat uw werknemers betrokken zijn bij uw bedrijf of uw organisatie en hoe houdt u talentvolle en gemotiveerde werknemers vast? Tijdens onze gesprekken vindt u antwoord op deze en op andere HR gerelateerde vragen.

Fitte en vitale werknemers

Fitte en vitale werknemers zijn belangrijk. Een bewuste en gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen, gezond eten, tijdige ontspanning en een leuke en uitdagende werkomgeving zorgen voor meer energie en meer plezier in het werk. Ondanks dat de werknemer in belangrijke mate hier zelf verantwoordelijk voor is, is het goed om te weten dat bijna 50 procent van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door zaken die met de levensstijl te maken hebben. 

 

Het goed managen van verzuim en arbeidsongeschiktheid is hierbij zeer belangrijk. Bij verzuimmanagement draait alles om het beheersen van verzuim. Om hoog verzuim – en daarmee hoge kosten – te voorkomen is het belangrijk om een visie te ontwikkelen en dit te vertalen in effectief beleid. Een integrale aanpak heeft hierbij de voorkeur en omvat in ieder geval maatregelen die leiden tot: 

  • het beheersen van verzuim en de verzuimkosten;
  • het bevorderen van herstel en een snelle werkhervatting;
  • het versterken van energiebronnen en het reduceren van stressoren in de organisatie; 
  • het verhogen van de weerbaarheid en de inzetbaarheid van werknemers.