Uw persoonlijke coach en consultant

voor de continuïteit van uw bedrijf.

Na een dienstverband bij Nationale-Nederlanden en als partner bij een re-integratiebedrijf in Rotterdam heb ik Bazic coaching en consulting opgericht. Omdat ik gedurende mijn loopbaan heb ervaren hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn en waartoe ziekte en arbeidsongeschiktheid kan leiden heb ik mij verder ontwikkeld in de thema’s duurzaam ondernemen en de duurzame inzetbaarheid van mensen. Ik zet mijn expertise graag in om ook u de juiste weg naar een duurzame toekomst te wijzen!

Visie

Een duurzame organisatie is minder vanzelfsprekend als het soms lijkt. Een genomen besluit, hoog verzuim of een incident kunnen zomaar van invloed zijn op de prestaties of de toekomst van uw bedrijf of van de mensen waar u mee samenwerkt. Door risico’s in kaart te brengen, te analyseren en te spreiden bevorder ik de bedrijfscontinuïteit en breng ik organisaties in topconditie.

Missie

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Klanten en werknemers zijn tevreden en over het algemeen genomen worden er goede resultaten gepresenteerd. Ik zie het als mijn missie om mijn klanten te helpen bij het bouwen van een duurzame en toekomstbestendige organisatie. Dit door er voor ze te zijn, door samen te zoeken naar de beste oplossingen en met de inzet van mijn kennis en middelen.

Betrokken ondernemen

Betrokkenheid bij mijn klanten en bij de maatschappij vind ik belangrijk. Ik besteed hier dan ook veel aandacht aan. Zo lever ik diensten die een duurzame bedrijfsvoering bevorderen en ondersteun ik werknemers en managers bij hun loopbaan. Integer, betrokken, onafhankelijk en door het geven van duidelijke en goed onderbouwde adviezen.

Werkwijze

Het inventariseren, analyseren en beheersen van risico’s is een cyclisch proces. Een proces dat niet alleen vraagt om kennis van zaken maar ook de nodige tijd kost. Tijd die u liever besteed aan uw kernactiviteit. Ondanks dat ik niet alles uit uw handen kan nemen, kan ik u voor een belangrijk deel wel ontzorgen. Bij mijn dienstverlening staan uw specifieke vraag en uw wensen centraal. Als ik u mag ondersteunen dan doorloop ik met u een duidelijk en zorgvuldig traject. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke en integere aanpak, door onafhankelijk te handelen en door het geven van goed onderbouwde adviezen. Samen met u zorg ik er zo voor dat ook uw organisatie in topconditie komt of blijft. 

Partners

Om mijn diensten uit te kunnen voeren kan het soms nodig dat ik de specifieke kennis van een andere partij nodig heb. Ook kan het zijn dat ik een risico niet zelf kan of mag dragen. Om deze redenen werk ik - indien nodig - samen met een aantal partijen. 

 

Mijn partners zijn actief in het vakgebied van:

  • Accountants en belastingadviseurs
  • Arbeidsdeskundigen
  • Bedrijfsartsen
  • Loopbaanprofessionals
  • Pensioenadviseurs
  • Softwareontwikkelaars
  • Verzekeraars